KAV320 Series – Van Điều Khiển Bằng Khí Nén (Ren 1/4)