KAV530 Series – Van Điều Khiển Bằng Khí Nén (Ren 3/8)